2433022395 1ο Χλμ. Φαρκαδώνας - Παναγίτσας, Τρίκαλα tasosf1@hotmail.com